top of page

Pedagogisk Bemanning og Nimblr. sikrer utdanningssektoren

🛡️ Beskytt barnehager og skoler ved hjelp av Pedagogisk Bemanning sin samarbeidspartner Nimblr


Simulerte angrep

Cybersikkerhet er ikke lenger bare en bekymring for bedrifter og organisasjoner. I dagens digitale tidsalder er det like viktig for barnehager og skoler å beskytte seg mot potensielle trusler på nettet. Pedagogisk Bemanning og Nimblr samarbeider for å tilby avanserte opplæringsprogrammer som styrker virksomheter som barnehager og skoler sitt forsvar mot cyberangrep.


🔍 Realistiske og spesifikke simuleringer tilpasset barnehager og skoler

Nimblrs simulerte angrep utgjør en sentral del av dette opplæringsprogrammet. Disse simuleringene er ikke bare generiske - de er skreddersydd for å være så realistiske som mulig, med data som er spesifikke for hver enkelt barnehage eller skole. Fra navn på økonomisjefen til institusjonens egne logoer, ingen detaljer er for små til å inkluderes. Dette sikrer at personalet blir eksponert for situasjoner som er relevante for deres virkelighet.


📚 Biblioteket med simulerte angrep

Nimblr oppdaterer kontinuerlig sitt bibliotek med simulerte angrep for å holde tritt med de nyeste trendene blant cyberkriminelle. Deres intelligente algoritme sørger for at simuleringene distribueres på brukerspesifikke tidspunkter og prioriterer dem basert på individuell historikk. Dette betyr at ansatte som har vist sårbarhet for visse typer angrep, vil motta opplæring som er spesielt rettet mot deres behov. Som et eksempel vil de som har hatt problemer med å identifisere falske e-postavsendere, få øvelser som fokuserer på dette området.


📈 Vanskelighetsgraden øker

Det mest imponerende med Nimblrs tilnærming er hvordan vanskelighetsgraden øker over tid. Som ansatte lærer å identifisere og unngå bestemte typer angrep, tilpasses opplæringen deres for å møte stadig mer avanserte trusler. Dette gir en dynamisk og proaktiv tilnærming til å styrke institusjonens forsvarslinjer mot cyberkriminalitet.

I en tid der digitale trusler stadig blir mer sofistikerte, er samarbeidet mellom Pedagogisk Bemanning og Nimblr et viktig skritt mot å beskytte barnehager og skoler mot potensielle angrep. Ved å investere i avansert opplæring og simulerte angrep, kan vi bygge en tryggere digital fremtid for våre barn og utdanningsinstitusjoner.


Ta kontakt med Pedagogisk Bemanning eller Hanna B-Nilsen hos Nimblr for en prøveperiode.

10 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page