Vikartjenester

Til tider kan det være bemanningsutfordringer der ute og vi er klare for å bistå dere med å dekke dette. Vi er klare med rett kompetanse til rett tid. Alle våre ansatte er kvalitetssikret før de kommer ut til våre oppdragsgivere.

Vi dekker opp kort- og langtidsvikariater for barnehager, skoler og AKS (Aktivitetsskolen). Ta kontakt.