top of page

Vikartjenester

Pedagogisk Bemanning dekker opp kort- og langtidsvikariater for barnehager, skoler og AKS (Aktivitetsskolen). Vi er klare med rett kompetanse til rett tid. Alle våre ansatte er kvalitetssikret før de kommer ut til våre oppdragsgivere.

bottom of page