top of page

📢 "Ekte engasjement og fremtidige ansatte - Pedagogisk Bemanning tar ansvar!" 📢

Oppdag hvordan Pedagogisk Bemanning har gjort en betydelig forskjell som en sosial entreprenør for utdanningssektoren, og bli med Pedagogisk Bemanning på reisen mot suksess, samfunnsansvar og inkluderende praksis.


🌟 Inspirerende suksesshistorier 🌟

Vær vitne til den bemerkelsesverdige reisen til våre vikarer som har gått over i faste stillinger hos våre oppdragsgivere etter et vellykket samarbeid. Gjennom samtaler med arbeidsgivere og tidligere vikarer får vi verdifull innsikt i Pedagogisk Bemannings effektivitet og kvalitet i å finne fremragende kandidater. Opplev de gode historiene til våre hverdagshelter som finner sin plass og bidrar med sin ekspertise i skolenes og barnehagenes hverdag.


🌍 Forpliktelse til samfunnsansvar 🌍

Ved å ansette vikarer fra Pedagogisk Bemanning i faste stillinger tar våre oppdragsgivere et viktig skritt for å oppfylle sitt samfunnsansvar. Ved å tilby disse vikarene faste og stabile stillinger bidrar de til å redusere arbeidsledigheten og skaper en trygg arbeidsplass for genuine ansatte. Sammen bygger vi et positivt omdømme for skoler og barnehager som ansvarlige og inkluderende arbeidsgivere. La oss forme en lysere fremtid og lukke gapet i kvalifisert personell på våre arbeidsplasser.


🤝 Samarbeid med NAV 🤝

Pedagogisk Bemanning er takknemlige for vårt nære samarbeid med NAV. Gjennom dette samarbeidet sikrer vi at jobbsøkere med ulike ferdigheter blir matchet med relevante stillinger. Vårt mål er å legge til rette for en sømløs overgang fra kortvarige oppdrag til fast ansettelse, og dette samarbeidet er avgjørende for å oppnå akkurat det. Sammen skaper vi flere muligheter og fremmer en bedre balanse i arbeidsmarkedet! Pedagogisk Bemanning samarbeider også tett med andre ulike aktører som har som mål å få kandidater ut i arbeid.


💰 Kostnads- og tidsbesparelser for våre oppdragsgivere 💰

Ansettelse av tidligere vikarer fra Pedagogisk Bemanning fører til betydelige kostnadsbesparelser for våre oppdragsgivere. Ved å tilby vikarene faste stillinger unngår bedriftene behovet for å bruke ressurser på å finne og rekruttere nye kandidater. Dette er et overbevisende argument for oppdragsgivere som ønsker å redusere kostnadene ved rekruttering av personell. Pedagogisk Bemanning er stolte av å bidra til mer effektiv og økonomisk bærekraftig drift! I tillegg overføres alle ansatte fra Pedagogisk Bemanning på "free transfer" til sine oppdragsgiverne.


Pedagogisk Bemanning er ute etter samarbeid med større aktører som sammen ønsker å bidra til at gapet mellom etterspørsel og behov fremover for utdanningssektoren tettes, samtidig som man får nok kvalifsert personell gjennom utdanning inn i barnehager og skoler. Med det er oppfordringen sendt ut.


Sammen står vi sterkere og sammen skaper vi målbare sosiale resultater.


En såkalt vinn-vinn-vinn.
50 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page