top of page

Læringsteknologi
 - Digitalt design og animasjon

Kurs i digitalt design og animasjon for barn og unge i barnehage og skole


Vi tar med barn og unge på en kreativ og skapende reise inn i den digitale verden.
Gjennom kursene får barna utforske og leke med teknikker og tenke kreativt gjennomulike digitale aktiviteter innen design og animasjon. Kursene tilpasses alder ogutviklingsnivå og passer for barn og unge fra barnehagealder til ungdomsskolen.


Gjennom kurset ønsker vi å formidle god digital dømmekraft. Digital dømmekraft handler om å ta reflekterte og kloke valg når du bruker ulike digitale verktøy. God digital dømmekraft er viktig for oss selv og i omgang med andre på internett. Digitale verktøy er en del av barns hverdag og vi må hjelpe, støtte og lære barn og unge hvordan de ferdes i den digitale verden.


Kursene ledes av 2 dyktige fagpersoner med utdanning innen animasjon, Digitalt
design og AVR. De har erfaring med arbeid med barn og har med stor interesse
utviklet disse kursene med utgangspunkt for å skape et inkluderende, motiverende
og lekent rom for digital læring.

bottom of page