top of page

Godt Nytt År - Velkommen 2023

Pedagogisk Bemanning AS ønsker alle ansatte, oppdragsgivere, samarbeidspartnere og støttespillere et riktig godt nyttår! ✨


2022 har vært et meget godt år for selskapet med etablering i de fleste byer og tettsteder i Norge. Pedagogisk Bemanning er stolte av sine ansatte som virkelig har satt sitt preg i de ulike barnehagene og skolene i landet. Med sin kompetanse og arbeidslyst har de ansatte bidratt til at barnehager og skoler har hatt nok personell til å ivareta barn og unge på en god måte.


👉🏻 Pedagogisk Bemanning sine ansatte består av studenter og arbeidssøkende, men felles for alle er at de genuint ønsker å jobbe for og med barn i fremtiden. Pedagogisk Bemanning har som mål og få ansatte ut i fast jobb eller få relevant erfaring ved siden av studiet. For noen kan Pedagogisk Bemanning være en viktig støttespiller når livet byr på et veiskille. Pedagogisk Bemanning har bistått mange som ønsker å gjøre et karriere-skifte og som vil jobbe for og med barn og unge. Vårt mål er å utvikle mennesker og ta i bruk den kompetansen de besitter.


👉🏻 Pedagogisk Bemanning har utført mange rekrutteringsoppdrag i løpet av året og ingenting er bedre enn fornøyde ansatte og oppdragsgivere som finner hverandre i en felles faglig forståelse. Med bakgrunn i det ble Pedagogbanken opprettet. Pedagogbanken vil sikre at pedagoger og oppdragsgivere får rett person til rett sted og rett kompetanse til rett tid. Ved å registrere seg i pedagogbanken vil pedagoger over hele landet få være med i et pedagogisk faglig nettverk med nettverksmøter, kurs, konferanser og aktuelle rekrutteringsprosesser. En pedagog i utvikling og en barnehage/skole i utvikling!


👉🏻Ved etablering av Pedagogisk Bemanning i Sverige i 2023 vil også det nordiske samarbeidet og nettverket utvikles steg for steg. Vi lærer av hverandre på tvers av landegrenser!


👉🏻 Pedagogisk Bemanning har fått mange dyktige samarbeidspartnere i løpet av året som virkelig har satt sitt preg på selskapet. Pedagogisk Bemanning vil videreføre og videreutvikle våre kurs og samarbeid i året som kommer. Samtidig jobber Pedagogisk Bemanning med å utvikle mange nye spennende konsepter. Ønsker du å bli med på laget?


Ta kontakt med oss! 🦉

55 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page