top of page
B48967E9222842B9BD8133A439B04281 (1).jpg

FN-DAGEN

TEKST: CATHRINE TØRUM, BARNEHAGEJURIST

FN dagen i barnehagen

24. oktober er det FN-dagen, en dag som markeres i mange barnehager. Her er et bilde fra forberedelsen til dagen fra en Trondheims-barnehage! Barnehagejuristen erfarer at flere barnehager setter fokus på FN-konvensjonen om barnets rettigheter i barnehagehverdagen for tida. Dette gjelder ikke minst med vekt på solidaritet og støtte for barn i verden som ikke har oppfylt sine grunnleggende behov og rettigheter rundt om i verden. Norge er part i FN-konvensjonen, og den gjelder som norsk lov, som del av Lov om menneskerettigheter. I forbindelse med FN-dagen i år peker Barnehagejuristen peker særlig på konvensjonens artikler:


Art 3.

1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn

Art 14.

  1. Partene skal respektere barnets rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet

Art 24.

  1. Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering.

Art 27.

1. Partene anerkjenner ethvert barns rett til en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling

bottom of page