Barnehagejuristen.jpg

Barnehagejuristen - Cathrine Tørum

Vis profil

Barnehagejuristen agerer som barnas advokat med barnas rettigheter øverst på prioriteringslista.

For at vernet av barnehagebarna skal styrkes, må hverdagsheltene ha godt arbeidsmiljø, psykososialt og fysisk.

Pedagogisk Bemanning har egen barnehagejurist, som vikarer og arbeidsgiver kan henvende seg til.

Pedagogisk bemanning er stolt arbeidsgiver for våre hverdagshelter:

Arbeidsmiljøloven § 2-2:

Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere

(1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver:

a.sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,

b.samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,

c.sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10

_________

Arbeidsmiljølovens § 2A-1 – Rett til å varsle om kritikkverdige forhold, gjelder også i barnehagen.