top of page

Barnehagejuristene
 

Vi i Pedagogisk Bemanning er stolt av å kunne presesentere Barnehagejuristene.

 

Barnas advokat - Barnehagejuristene agerer som barnas advokat med barns rettigheter øverst på prioriteringslista. 

Ansattes advokat - For at vernet av barnehagebarna skal styrkes, må hverdagsheltene ha godt arbeidsmiljø, psykososialt og fysisk. Pedagogisk bemanning er stolt arbeidsgiver for våre hverdagshelter. Barnehagejuristene skal bistå våre medarbeidere ved behov. 

Bedriftens advokat - Barnehagejuristene bistår Pedagogisk Bemanning i juridiske spørsmål.

Oppdragsgiverens advokat - Barnehagejuristene bistår oppdragsgiver ved behov.

:

"Arbeidsmiljøloven § 2-2:

Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere

(1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver:

a.sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,

b.samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,

c.sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10

Arbeidsmiljølovens § 2A-1: 

Rett til å varsle om kritikkverdige forhold, gjelder også i barnehagen."

3.jpg
bottom of page